XVIII edycja kursu na ceremoniarza w Diecezji Pelplińskiej rozpoczęła się 21 sierpnia 2023 roku. 

Ceremoniarz, zwany również mistrzem ceremonii (w dokumentach wydanych po Soborze Watykańskim II jedynie to określenie jest używane) czuwa nad prawidłowym zorganizowaniem i przebiegiem liturgii, jak i wykonaniem wszelkich ceremonii liturgicznych. W czasie liturgii pozostaje w pobliżu celebransa jednocześnie dając odpowiednie znaki i polecenia (komendy) pozostałym usługującym, by spełnili w danym momencie przeznaczone im funkcje. Zasadniczo w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego funkcję ceremoniarza spełnia osoba świecka, lecz dawne dokumenty zalecają, by była to osoba duchowna. A. Jougan w „Słowniku kościelnym łacińsko – polskim” pisał: „Przed Soborem Watykańskim II ceremoniarzem był duchowny, zwany mistrzem ceremonii, który czuwał nad godnym i właściwym spełnianiem uroczystych czynności liturgicznych (1958, s. 82). Wydane po Soborze Watykańskim II Caeremoniale episcoporum w roku 1984 wskazuje wyraźnie, że posługa ceremoniarza nie jest zarezerwowana wyłącznie dla duchownych.

Kurs ceremoniarza w Diecezji Pelplińskiej - informacje:

XVIII edycja kursu na ceremoniarza w Diecezji Pelplińskiej rozpoczęła się 21 sierpnia 2023 roku. Szczegóły pozostałych zjazdów:

  • 21-24 sierpnia 2023 roku
  • 08-09 września 2023 roku
  • 20-22 października 2023 roku
  • 17-18 listopada 2023 roku (egzamin i promocja) 

Warunkiem przystąpienia do egzaminu i promocji, jest udział we wszystkich 4 zjazdach i pomyślnie zdany egzamin. 

Każdego roku odbywają się rekolekcje wielkopostne dla ustanowionych już ceremoniarzy. W tym roku szkolnym rekolekcje odbędą się 1-3 marca 2024 roku w Pelplinie. Już teraz serdecznie prosimy, aby zarezerwować sobie ten termin. Zapisy rozpoczniemy na początku lutego 2024 roku.  

 

ministranci.diecezja-pelplin.pl / 2016 - 2020 / Archiwum

Projekt i realizacja: Seweryn Sildatk